MENCAPAI POTENSI SEBENAR KEKAYAAN ANDA MENERUSI KEBEBASAN KEWANGAN SECARA ISLAM

KELAYAKAN MEMOHON

(i) Warganegara Malaysia; <B>ATAU</B>
(ii) Warganegara Malaysia yang telah membuat pengeluaran di bawah Pengeluaran Meninggalkan Negara sebelum 1 Ogos 1995 dan kemudian memilih untuk mencarum semula dengan KWSP; <B>ATAU</B>
(iii) Bukan warganegara Malaysia yang
  • Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998; <B>ATAU</B>
  • Mendapat taraf Penduduk Tetap (PR)
>> Anda belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP; <B>DAN</B>

>> Anda mempunyai simpanan Akaun 1 yang melebihi jumlah simpanan asas sekurang-kurangnya sebanyak RM5,000.00