MENCAPAI POTENSI SEBENAR KEKAYAAN ANDA MENERUSI KEBEBASAN KEWANGAN SECARA ISLAM

Thursday, 5 May 2011

TUJUAN

  • Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 1 untuk membuat pelaburan bagi menambah dan meningkatkan simpanan persaraan untuk menyara kehidupan semasa persaraan.
  • Ahli boleh melaburkan simpanan tidak melebihi 20% daripada jumlah yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1 melalui Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan.